Kundtjänst och vägledning

 • Vid Luutasyrjä och Luutalampi parkeringsplatser finns det informationstavlor på finska, svenska och engelska.
 • Ytterligare information om området från Tavastlands naturum

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

 • Vid Luutalampi finns en eldplats.
 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld också på eldplatserna när det råder varning för skogsbrand.
 • Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

Det lönar sig att rena ytvatten från sjöar, åar och bäckar om man tänker använda det som dricksvatten, för vattenkvaliteten varierar områdesvis. Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände
 • Dessutom finns det kompostbehållare vid nationalparkens parkeringsplatser, i Pirttilahti, Kopinlahti och i Korteniemi.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

På Komio naturskyddsområde finns det en torrtoalett på området mellan parkeringsplatsen och eldplatsen vid Luutalampi.

Övernattning

Lägerområde

För scouter och andra stora grupper finns det på naturskyddsområdet ett lägerområde kallat Komiolammit. Lägerområdet Palolammi ligger däremot utanför naturskyddsområdet men dock i dess närhet.

 • Båda lägerområdena Komiolammet och Palolampi är avgiftsbelagda.
 • Lägerområdena bör reserveras i förhand från kundtjänst hame(at)metsa.fi eller 0206 39 4630.

Service för rörelsehindrade

Lederna på Komio naturskyddsområde lämpar sig inte för rörelsehindrade.

Övrig service i omnejden

 • Närmaste matbutiker och andra tjänster finns i centrum av Loppis (www.loppi.fi, på finska), som ligger på 10 km avstånd från Luutasyrjä parkeringsplats.
 • En butiksbil stannar måndagar och torsdagar i korsningen av vägarna Pilpalantie och Kalamajantie, som ligger 1 km från Luutasyrjä parkeringsplats.

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då skogs- och gräsbrandsvarning är i kraft är det endast tillåtet att göra upp eld på täckta eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarkstugornas och i andra stugors eldstäder. Var mycket försiktig. Märk, att göra upp eld i dessa kan förbjudas lokalt.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).