Vad kan man göra i Komio?

Göra långfärder till fots

Naturstigen Luutaharjun Samo står via en 2 km lång förbindelseled i kontakt med friluftsleden Hämeen Ilvesreitti (luontoonhame.fi, på finska), som är över 200 km lång. Utmed Ilvesreitti-leden kan man övernatta i tält, skärmskydd, kåta eller avgiftsbelagda nattkvarter.

Lugn tjärn. Tjärnens yta speglar skogen bakom den.

Skåda fåglar

Komio lämpar sig också bra för fågelutflykter. Myren Luutasuo kan gott kallas ett fågelparadis. Den har en mycket artrik fågelfauna för att vara en så liten myr. I tjärnarna kan man få syn på bl.a. smålommar, tranor och olika vadare. Många rovfåglar häckar i områdets kuperade terräng med löv- och barrskogar, såsom t.ex. ormvråk och fiskgjuse.

En vandrare står på ett berg och tittar på landskapet som öppnar sig bakom träden.Bekanta sig med naturstigen

Det finns mycket sevärt utmed naturstigarna på Komio naturskyddsområde. I områdets omväxlande terräng går två naturstigar, som tillsammans utgör en sträcka på ca 10 km. Stigarna är delvis spångade och i de brantaste åssluttningarna har man byggt trappor.

Från Luutalampi parkeringsplats startar den ca 6,5 km långa naturstigen Luutaharjun Samo och den kortare, 3,5 km långa naturstigen Pikku-Samo. Infotavlorna längs naturstigarna i Komios åslandskap berättar mer ingående om särdragen i Komios natur och om de metoder som används vid restaurering av åsskogar och skogbevuxna myrar (metsa.fi).

Cykla

Det är tillåtet att cykla på det befintliga stig- och vägnätet på ett sådant sätt att hänsyn tas till andra användare av lederna. Komio har en terräng som lämpar sig utmärkt för cykling och har ett varierat landskap av åsar, sjöar och träsk. Cykelvägen underhålls av Loppi kommun och Lopen Samoojat.

Åka skidor i preparerade spår

Föreningen Lopen Samoojat och Loppis kommun underhåller SAMO-skidspåren i Komio. Skidspåren bildar många kortare rundslingor, som sammanlagt utgör ett nätverk av skidspår på ca 20 km. Skidspåren följer inte naturstigarna, så vintertid ses området i ett helt nytt perspektiv. Spåren startar från tre punkter. Den första startpunkten finns vid Luutasyrjä parkeringsplats (intill Loppis - Pilpalavägen nr 13609), den andra vid Luutalampi parkeringsplats och den tredje vid Rajala raststuga, på vars vägg det i början av skidsäsongen hängs upp en karta över skidspåren. Skidlederna framgår också av informationstavlorna på Luutasyrjä och Luutalampi parkeringsplatser.

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp på Komio naturskyddsområde. På myrarna i området hittar man tranbär och hjortron och i skogarna blåbär och lingon. Svampplockare hittar säkert de vanligaste arterna av våra soppar, riskor och kremlor.

Fiska

I områdets tjärnar är det tillåtet att meta och pilka med stöd av allemansrätten (miljo.fi) samt fiska med handredskap med betald fiskevårdsavgift (eraluvat.fi).Fisketillstånd kan köpas i Forststyrelsens nätbutik för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi)Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi