Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas i Lemmenjoki

I Lemmenjoki nationalpark är det

tillåtet

 • att färdas till fots, på skidor, med roddbåt och kanot enligt allemansrätten (miljo.fi), med undantag för områden med begränsningszon. Vid Ravadasköngäs finns ett område med begränsningszon där det är tillåtet att gå endast längs de markerade stigarna.
 • att plocka bär och matsvampar

En vandrare står med en ryggsäck på ryggen framför en tvådelad informationstavla. På den vänstra tavlan finns texten "Lemmenjoki" skriven med stora bokstäver och där finns också en bild av ett vattenfall med text under. På den högra tavlan finns en karta med text under. Informationstavlan står i en sandig tallskog.

begränsat

 • att göra upp öppen eld och att slå läger i nationalparkens rekreationszon. Där är det tillåtet att göra upp öppen eld och slå läger endast på de platser som anvisats för ändamålet.
 • Cykling är tillåtet endast på markerade leder (på sommaren).
 • att meta och pilka, som är tillåtet i alla de tjärnar och sjöar som inte är belägna inom nationalparkens fiskeområde. För att fiska med handredskap behöver du den fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi)
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand utfärdats
  • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • att låta sällskapsdjur gå lösa
 • att åka hund anspann
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.
 • att jaga. Ortsbor har dock rätt att jaga på sin hemkommuns område (jaktlagen 8 §)

Guldgrävarnas inmutningsområden är jämförbara med en gårdsplan, dit man inte bör göra intrång utan tillstånd. Några av guldgrävarna arrangerar guldvaskningsprogram för turister, men andra vill arbeta i fred.

Två vägvisare i en tallskog, i bakgrunden till vänster finns fyra vandrare som har hängt sina kläder på tork vid en rastplats. Till höger finns ett grått vindskydd som byggts av stockar, en annan grå liten byggnad finns längre bak i bilden.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Lemmenjoki nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet och utrustning

 • När man rör sig i Lemmenjoki nationalpark bör man ha med sig åtminstone en karta, en kompass och en lämplig utrustning beroende på utflyktens längd och ha mat och dryck med sig.
 • Etikett i friluftslivet
 • I grundzonen är friluftslivet mycket mer krävande än på de märkta lederna, så där behövs det förutom utrustning även vandringserfarenhet.
 • Kom ihåg att lämna ett meddelande om dig själv, om dina tids- och ruttplaner t.ex. på informationsstugan.
 • Läs aktuellt från finska-sidan (luontoon.fi)
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning och på sommaren insektsgift med sig.

Högsäsong

 • Den bästa höstbrandstiden (ruska) är i september, då det också finns mest besökare på området.
 • Rekreationszonen, Lemmenjokidalen och guldgrävningsområdet är de mest omtyckta delarna i parken.

Aktuellt

Evenemang, nyheter och social media. Läs mer på finska aktuellt-sidan

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer