Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Lemmenjoki nationalpark

16.4.2024
Rovâdâsjävri / Ravadasjärvi, ödestuga: Den vänstra sidan av hytten (8 oers.) har varit låst på obestämd tid på grund av en sprucken brandsäker panel.
15.4.2024
Vaskolompola ödestugas kaminen är trasig, förbjudna att tända bål för tillfället.

 

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Lemmenjoki nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom nationalparken.

Guidade turer och programtjänster

Uthyrning av utrustning

Matservice 

Fjärdtjänst

Inkvartering och uthyrning av lokaler

Övriga tjänster

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.