Vad kan man göra i Karkali?

 

Vandra längs markerade leder

I områdets varierande terräng går det en ca 6 kilometer lång led, som delvis är spångbelagd. I naturreservatet får man inte gå utanför leden!

Besökare går på en träspång i lövskogen.
 

Paddla och ro

Till naturreservatet hör inga vattenområden, men i Lojo sjö som omger Karkali udde är det möjligt att paddla och ro. Karkkila - Ekenäs -kanotled går via Lojo sjö. På naturreservatets område, på Karkali uddes södra strand, finns det en landstigningsplats, där det är tillåtet att ta i land. Från landstigningsplatsen kommer man direkt till naturreservatets markerade led.

Ritad bild av härmsångare (Hippolais icterina).

Skåda fåglar

Karkali lämpar sig bra som mål för fågelexkursioner för dem som känner eller vill lära känna fåglarnas läten. I den frodiga lundskogen ser man ofta bara en glimt av fåglarna, men den vårliga sångkonserten är utan like. Största delen av Karkalis fåglar är rätt välkända blandskogsarter, men det finns även mera sällsynta arter, bl.a. gråspett, katt- och sparvuggla, härmsångare samt nötkråka.

Bekanta sig med en naturstig

Ritad bild av fetörtsblåvinge (Scolitantides orion).Den 2 km långa Hanski-Hakkis naturstig börjar vid Karkali naturreservats parkeringsplats. Stigen skildrar Karkalinniemis lundnatur och dess mångfald. Det är förbjudet att avvika från den markerade leden i naturreservatet!

Bada

I Karkali naturreservat, på södra stranden, finns det en strand som lämpar sig för badande. Det finns dock ingen allmän badstrand. Det är förbjudet att inom naturreservatet bada på andra platser.