Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Tillgängliga leder

  • Från Auttiköngäs parkeringsplats går en ca 50 meter lång och en meter bred tillgängliga leder till Uittopirtti. Från parkeringsplatsen går också en annan, kortare tillgängliga leder till en plattform på Auttiköngäs ravins kant, där man kan beundra vattenfallet. Auttiköngäs tillgänglighetsanpassad leder klassificeras som krävande tillgängliga leder (ledens lutningsgrad över 8 %), så man kan behöva en assistent.
    • Service: Uittopirtti och skärmskyddet vid parkeringsplatsen är tillgängliga rastplatser. Det finns en tillgänglig torrtoalett på parkeringsplatsen.

Auttiköngäs naturstig

  • Auttiköngäs naturstigen är en ca 3,6 km lång rundslinga som är markerad i terrängen. Stigen går på bägge sidor om Auttijoki i varierande och rätt krävande terräng. För att underlätta vandringen i backarna har Forststyrelsen byggt trappor och rastplatser. Du belönas om du orkar ta dig upp till områdets högsta punkt, Könkävaaras krön: där finns ett naturtorn, varifrån man har en fantastisk utsikt. Vid torrt före klarar man sig utan gummistövlar på stigen. Auttijoki korsas längs en hängbro. Av säkerhetsskäl behövs ett avstånd på 10 meter på bron och endast två personer är tillåtna åt gången.
  • Naturstigen lämpar sig för snöskovandring på vintern, och lederna kan även användas utan snöskor. Observera att trappor kan vara mycket hala. Observera att det inte finns något vinterunderhåll på leden.

En hängbro och flod. Omgiven av gröna skogen.

  • Services: Invid stigen finns två eldplatser. Den första ligger bredvid parkeringsplatsen och den andra halvvägs längs stigen, bredvid hängbron.
    Bredvid eldplatsen invid stigen har det byggts ett skärmskydd som regnskydd och torrtoalett. Eldplatsen invid parkeringsplatsen är försedd med ett skärmskydd och torrtoalett samt med anordningar som tjänar person med/som har en funktionsnedsättning.
  • Invid stigen finns det informationstavlor som skildrar naturen, så det lönar sig att reservera ett par timmar för att runda stigen. På Könkäänvaaras krön ligger ett naturtorn.

En vuxen och två barn tittar på landskapet från naturtornet.

  • Det finns metallkonstruktioner längs stigen. Metall trapporna har trä trall som lämpar sig för hundtassar och man kan gå runt de andra metalldelar i ravinen med hjälp av en skyltad valfri stig utan metallkonstruktioner.

En metalltrappa och terräng visas nedan.