Kundtjänst och vägledning

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker

 • Den närmaste butiken ligger i Pirttikoski, cirka 10 km från Auttiköngäs.
 • Mera butikerna finns det i Rovaniemi (www.rovaniemi.fi, på finska), Kemijärvi (www.visitkemijarvi.fi, på finska och engelska) och Posio (www.posio.fi, på finska).

Auttiköngäs Flottarstuga. Bild: Olli Vainio

Eldplatser och stugor

 • Invid stigen finns det två eldplatser med skärmskydd. Den första ligger bredvid parkeringsplatsen och den andra halvvägs längs stigen, bredvid hängbron.
 • I närheten av parkeringsplatsen finns det Auttiköngäs flottarstuga som är en raststuga.
 • Det är tillåtet att göra upp öppen eld endast på de iordningställda eldplatserna och endast med för ändamålet avsedd ved. Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna då varning för skogsbrand utfärdats.
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

 • Man kan ta vatten ur Auttijoki. Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att besökaren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen hem för sortering.Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
 • Det finns avfallskärl vid parkeringsplats.

Toaletter

 • Det finns toaletter vid naturstigens eldplatser.

Overnattning

Tältning och skärmskydd

 • Det finns inga egentliga tältnings platser på området. Forststyrelsen rekommenderar att du tältar t.ex. i närheten av Auttijoki skärmskydd, som ligger halvvägs längs naturstigen. Du kan även övernatta i skärmskyddet, bara du inte stör andra besökare på området.

Övernattning och uthyrning av utrustning och övrig service i omnejden

 • Information om traktens inkvarteringsservice finner man på Rovaniemis (www.rovaniemi.fi, på finska), Kemijärvis (www.visitkemijarvi.fi, på finska och engelska) och Posios (www.posio.fi, på finska) web-sidor.
 • Du finner mångsidig information om Lappland och områdets turistservice på Lapplands turistportal (www.lapland.fi, på finska och engelska).

Service för rörelsehindrade

 • Invid parkeringsplatsen finns det en eldplats, skärmskydd, Auttiköngäs flottarstugan och torrtoalett som är försedd med anordningar som tjänar rörelsehindrade.