Auttiköngäs flottarstuga, raststuga

Typ

Raststuga

Läge, karta och allmän beskrivning

Södra Lappland, Rovaniemi, Auttiköngäs

Auttiköngäs, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 66° 17.3302' lon: 27° 12.1099'  ETRS-TM35FIN: N: 7352119 E: 509056

Den före detta flottarstugan ligger intill Auttiköngäs parkeringsplats.
Från Kuusamo - Rovaniemi -vägen går en skyltad, 1,2 km lång grusväg
till Auttiköngäs.

Karta över Auttiköngäs
Yläkemijoki rekreationskarta 1:50 000
Terrängkarta T511 1:50 000, Autti
Utflyktskarta.fi

Utrustning

Öppen spis av murad natursten, skärmskydd 100 meter från stugan, torrtoaletter vid Auttiköngäs parkeringsplats.

Anmärkningar

Stugan är öppen året runt.
Det finns inga tillgängliga tjänster i stugan.
I stugan finns en fotoutställning om gammal flottningsverksamhet.
Man kan ta dricksvatten ur ån (bör kokas) och på sommaren från sommarcaféet.
Man får ta med sällskapsdjur in i stugan, men bara i det fall att de andra i stugan ger sin tillåtelse.

Mobiltelefonens hörbarhet

Avfallshantering

Vid Auttiköngäs parkeringsplats finns avfallskärl. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster. Tilläggsinformation Kundtjänst Pilke tfn 0206 39 7820.

Användningsregler för raststugor

Läs användningsregler för raststugor.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer