Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Man kan komma till vandringslederna på Melkuttimet-området från parkeringsplatsen som finns i östra ändan av Iso-Melkutin.

Markerade leder

  • Leden som går från Melkuttimet parkeringsområde runt Iso-Melkutin sjön är 7,1 km lång. På Melkuttimet-området finns det ca 5 km markerade leden och den följer Iso-Melkutins stränder. Leden lämpar sig också för mindre erfarna vandrare. På några ställen kan pulsen stiga litet då man går uppför litet brantare motlut. Leden är markerad på samma sätt som Hämeen Ilvesreitti -leden, dvs. med gröna lodjursmärken. Leden som slingrar sig runt sjö Iso-Melkutin är också märkt med blåa fyrkanter.
  • Vandringslederna på Melkuttimet-området utgör en del av den över 200 km långa leden Hämeen Ilvesreitti -leden (hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska). Leden är markerad på samma sätt som Hämeen Ilvesreitti -leden, dvs. med gula lodjusrmärken.
    • Service: Längs leden kan man övernatta i tält, skärmskydd, kåta eller anlita avgiftsbelagda logier.

Skjul i en tallskog.

En träbro tar dig över bäcken i en tallskog.