Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Melkuttimet

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Melkuttimet område. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom rekreationsområde.

Uthyrning av utrustning
Guidade turer 
Matservice
Övriga tjänster

Guidade turer 

Uthyrning av utrustning

Matservice 

Övriga tjänster