Instruktioner för att vistas och färdas i Rahja

I Rahja är det

tillåtet

 • att färdas till fots, på skidor, med roddbåt och kanot med undantag för områden med tillträdesförbud
 • att plocka bär och matsvampar
 • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi.

begränsat

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand har utfärdats
 • att låta sällskapsdjur gå lösa
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att köra motorfordon på andra ställen än särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar
 • att stiga i land på fågelskären 15.4 - 31.7.
 • att åka båt i sjöfågelvikarna 15.4 - 31.7.
 • att köra vattenskoter utanför båtlederna.

Ta dessutom i beaktande

 • Naturen i Rahja skärgård är vacker men ömtålig. Man kan minska slitaget på skärgården och störningen i naturen genom att styra sina färder till de byggda landstigningsplatserna. Särskilt lavarna på hällarna växer mycket långsamt och tål inte att bli nedtrampade.
 • Rahja skärgård är ett krävande friluftsobjekt. Havsförhållandena, de ytterst grunda vattnen och holmarna med blocksten gör området mycket svårframkomligt. Kom ihåg att förtöja din båt ordentligt, eftersom vädret slår om mycket plötsligt på havet.
 • Fartbegränsningen utanför de markerade båtrutterna är i innerskärgården 12 km/h.
 • Båtrutterna är inofficiella och man färdas längs dem på eget ansvar.
 • Åk ej för nära ryssjor och övriga fasta fångstredskap.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Rahjaområdet. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Mobiltelefoner har vanligen tämligen god hörbarhet i Rahja.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Södra sidan av Pappilankari är tämligen grund, och där kan man färdas endast med mindre båtar.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer