Användningsregler för raststugor

1. Stugan får användas av dem som färdas till fots, på skidor eller på annat sätt förflyttar sig med egen muskelkraft. För att få använda stugan för affärsverksamhet bör man alltid skaffa Forststyrelsens tillstånd.

2. Stugan är avsedd för vandrarnas dagsbesök. Du kan vila upp, äta din matsäck, värma dig och torka dina kläder i stugan. I undantagsfall får du också övernatta i stugan.

3. Vissa stugor har en egen stugpärm. Läs igenom stugpärmen. Den hjälper dig att använda stugan och dess apparater. I pärmen finns också nyttig friluftsinformation.

4. Granska i vilket skick eldstaden är, innan du tänder eld. Slösa inte på veden. Om det finns en gasspis i stugan, är det bäst att du läser spisens bruksanvisning innan du använder den.

5. Om det görs regelbundna dricksvattenanalyser av stugans vattentäkt, finns hälsoskyddsmyndighetens analysprotokoll till påseende i stugpärmen och vid vattentäkten. Det rekommenderas att du kokar annat vatten och ytvatten innan du dricker det.

6. Ge plats även åt andra besökare. Stör inte de andra i stugan. Det är förbjudet att röka inne i stugan! Kolla upp på förhand om du får ta med sällskapsdjur i stugan. Den som använder ledar- och assistenthund har lagstadgad rätt att röra sig överallt, och detta gäller också Forststyrelsens olika stugor.

7. Följ stugans avfalls- och sorteringsanvisningar. Bränn enbart rent papper. Du kan sätta ditt bioavfall i kompostbehållaren eller i komposttoaletten. Ta med dig övrigt eventuellt skräp till närmaste återvinningsstation.

8. Skriv ditt namn i gästboken, dina iakttagelser och följande utflyktsmål.

9. Hugg ved färdigt åt följande besökare och hämta in den i stugan och sätt den på anvisad plats. Städa stugan och dess omgivning innan du beger dig av. Lämna inte någonting i stugan, t.ex. matvaror kan locka in skadedjur. Töm vattenkärlet och ta hand om avfallet enligt anvisningarna. Vid behov kan nedkyld aska tömmas på en insamlingsplats utomhus. Stäng dörrar och fönster ordentligt!

Ge akt på hygienen

Du tvättar väl inte dina händer eller kärl i stugornas dricksvattenämbar eller vattenposter. Du fyller säkert inte heller din vattenflaska ovanför vattenämbaret.

Säkerhetstips

I stugorna finns brandvarnare, men vi rekommenderar att du tar med dig ett 9 V-batteri och/eller din egen resebrandvarnare.