Service i Yllästunturis naturum Kellokas

Service för rörelsehindrade

  • Man kan röra sig med rullstol i naturumets alla utrymmen och Skogshuggarmuseet med assistent. Byggnaden har tillgängliga toalettutrymmen och personhiss.
  • Från naturumets gård kommer man med rullstol till Varkaankuru naturstigs första del och kåtan med assistent.