Kovero byggnader och gårdstun

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Kovero är en nationellt värdefull kulturmiljö. Det gamla och delvis ursprungliga byggnadsbeståndet består av torpet, bakstugan samt boskaps- och sädesskjulen. Bakstugan från 1870-talet är i dag den äldsta byggnaden på gården. Man började bygga den ståtliga huvudbyggnaden år 1881. De grova timren är bilade för hand. Till gården hörde ursprungligen också andra byggnader, såsom ett magasin, en smedja och en ria, som alla småningom har förstörts. De nuvarande kommer från närliggande områden och har uppförts på de platser där de ursprungliga byggnaderna funnits.

En fårskock betar på ängen. Ett slanstängsel och skog i bakgrunden.

 

På gårdsplanen växer flera gamla krydd-, läke- och prydnadsväxter: bondtobak, humle, libbsticka och olika rosor. Balsaminer och pelargonier prydde storstugan. Får betar på ängarna nära torpet.

Läs mer om skötseln av värdefulla kulturlandskap (metsa.fi).