Poronpolku -ledens svårighetsgrad

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

För att tryggt kunna vandra längs Poronpolku bör du ha karta och rätt god orienteringsförmåga. Längs leden finns det sträckor som består av tydliga stigar, spångstigar och sandvägar. Det finns olika slags ledmarkeringar vid de olika etapperna av leden. Leden kan användas under barmarkstid.

  • På Friluftskartan över Tavastlands sjöplatå (Hämeen järviylängön ulkoilukartta, 1:50 000, Karttakeskus 2000) är leden markerad så att den går söder och väst om sjön Iso-Malva. Leden har dock markerats om och går nuförtiden norrut på östra sidan av Iso-Malva. Ledmarkeringen kommer att korrigeras i följande upplaga av kartan.
  • I Friluftskartan över Tavastlands sjöplatå (Hämeen järviylängön ulkoilukartta, 1:50 000, Karttakeskus 2000) och i Poronpolkus evenemangskalender går leden över sjön Pikku-Punelia vid Marskalken av Finland Mannerheims jaktstuga. Dragfärjan och roddbåtar är dock i bruk endast under vandringsevenemanget, den sista söndagen i september. Av denna orsak kan inte alla evenemangets leder användas under andra tidpunkter.

Terräng

Stig i en tallskog.Leden är enligt Suomen Latus klassificering av vandringsleder krävande, dels för att den ställvis är rätt sparsamt markerad i terrängen, dels på grund av branta mot- och medlut på åsarna. Naturstigarna i ledens södra del är dock välmarkerade.

Det finns inga tillgängliga tjänster på leden.

Vid uppehållsväder klarar man sig på leden med t.ex. joggingskor.

Övrigt att beakta

Man kan ta sig över Pikku-Punelia med en dragfärja och roddbåtar bara under Poronpolku-evenemanget, dvs. den sista söndagen i september. Övriga tider står inte dragfärjan och roddbåtarna till förfogande.

Längs skidspåren Samoladut på området finns inga elljus. Skidspåren är avsedda endast för klassisk stil.