Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

  • Från Papinpalo parkeringsplats kommer man både till Papinpalo naturstig och till Haaramaa skärmskydd. Från Ranua kommuncentrum är det 15 km till Papinpalo parkeringsplats.

Markerade leder

  • Papinpalo naturstig börjar från Papinpalo parkeringsplats. Stigen leder till ett fågeltorn, dit det är 2,3 km från parkeringsplatsen. Det är frågan om en avstickare och man går tillbaka till parkeringsplatsen längs samma led. De blöta partierna av stigen är spångad och den är så väl markerad i terrängen så att man inte går vilse.
    • Service: 0,5 km från fågeltornet finns Tervo skärmskydd och vid det en torrtoalett.
    • Sevärdheter: Från fågeltornet öppnar sig en imponerande utsikt över flarkmyrarna vid Pikku Papinlampi.

Etablerade vandringsrutter

  • Från Tervo skärmskydd går en omarkerad rutt till Haaramaa skärmskydd.
  • Det finns två ödestugor i vildmarken - Litjo ödestuga samt ödestugan Litokairan porokämppä samt ett skärmskydd och en eldplats. Rastplatserna är vandrarens stödpunkter i en krävande natur mitt på området och samtidigt minskar de på slitaget i naturen.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Litokairas karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.