Dierpmesjávri / Termisjärvi, reserveringsstuga

22.3.2024
Undantagsvis kan reserverings- och hyresstugor som upprätthålls av Forststyrelsens Naturtjänster reserveras för 2025 först i början av november 2024. Tilläggsinformation

Stugan ligger på norra stranden av den fem kilometer långa Termisjärvi (Dierpmesjávri), cirka 15 km från Kilpisjärvi. Stugan befinner sig på Termisjärvis norra strand, norr om bäcken som mynnar ut i Salmikuru. Det går ingen markerad sommarled till stugan. På Termisjärvis norra strand, söder om sjön, reser sig Finlands sydligaste fjäll som är över tusen meter högt, Termisvaara (Dierpmesvárri). Reserveringsstugan är bara för skidåkare och vandrare.

Reserveringsstuga, 10 pers

Bokning

Läs säkerhetschecklista innan du bokar stugan.

Bokningar mottas via Eräluvat-webbutiken. Läs stugornas bokningsvillkor.

En reserveringsstuga är för fotgängare, skidåkare eller andra som ta sig fram med egna krafter. Du som har reserverat en sängplats kan använda stugan 1 till 2 dagar. Användning av reserveringsstugor i affärsverksamhet är endast tillåtet med tillstånd från Forststyrelsen. 

Läge, karta och allmän beskrivning

Norra Lappland, Enontekis kommun (enontekio.fi, på finska), ödemarksområdet Lapska armen

Dierpmesjávri / Termisjärvi, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 69° 01.6202' lon: 21° 13.6909'  ETRS-TM35FIN: N: 7668214 O: 269734

De närmaste andra reserveringsstugorna är Saarijärvi och Guonjarjohka.

Ödestuga för 8 pers. i andra delen av byggnaden.

Nordkalottledens karta
Övriga kartor
Utflyktskarta.fi

Ankomst till Kilpisjärvi och Lapska armen.

Pris och nycklarna

16,50 €/natt/person (pris inkl. moms 10%).

Nycklarna finns i det kodade nyckelskåpet på dörren i stugan. Du kommer att få instruktioner och koden för det när du bokar.

Utrustning

Kamin och gasspis. Behövliga kokkärl. Våningssängar med madrasser, dynor och filtar. I reserveringsstugan sover vandrarna i våningssängar bredvid varandra, så vandraren måste också komma överens med främmande människor. 

På gården finns ett vedlider, en torrtoalett och en sorteringspunkt för avfall. I byggnaden finns också en ödestuga. Stugan ligger närmast stranden. I närheten av stugan kan man tälta. 

Observera att det tar sin tid att värma upp stugan.

Anmärkningar

Skidvandringssäsongen infaller i mars-april. På sommaren är den bästa tiden för att vandra leden från början av juli till början av september.

Det rekommenderas att du kokar ytvatten innan du dricker det.

När man planerar sin utflykt bör man beakta vädersituationen. Väderleksförhållandena i ödemarken kan vara mycket utmanande.  Dimman eller stormen kan bildas inom några timmar. På midvintern är det ljust i bara några timmar. Vandraren måste kunna klara sig på egen hand. Vandraren måste vara beredda med lämplig utrustning: varma kläder, mat, dryck, kartor, kompass, orienteringsförmåga och tändstickor. Ta även ditt eget toalettpapper.

Veden är avsedd för uppvärmning av stugorna. Det är förbjudet att göra upp eld utomhus om det inte finns någon officiell eldplats vid stugan. I närheten av stugan kan man tälta.

Det är förbjudet att ta med sällskapsdjur till stugan.

Mobiltelefonens hörbarhet

Avfallshantering

Forststyrelsen följer principer för skräppfrit friluftsliv. Det förväntas att varje besökare för bort sitt eget avfall från terrängen. Forststyrelsens ekopunkt ligger vid Kilpisjärvi naturum. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster.
Tilläggsinformation Fjäll-Lapplands naturum, tfn 0206 39 7950.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Termijärvi stugas karta i Utflyktskarta.fi.

Bokningsvillkor

Läs stugornas bokningsvillkor.

Användningsregler för reserveringsstugor

Läs användningsregler för reserveringsstugor.

Bokningsläge

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer