Gärskär, ödestuga

Typ

Ödestuga, 2 pers

Läge, karta och allmän beskrivning

Västra Finland, Väståboland, Skärgårdshavets nationalpark

Gärskär, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 49.9449' lon: 22° 02.2208'  ETRS-TM35FIN: N: 6643169 E: 221949

 

Gärskär ödestuga. Bild: Sanna-Mari Rivasto

Den före detta fiskarstugan som byggts på 1800-talet är belägen på Gärskär, i södra delen av samarbetsområdet för Skärgårdshavets nationalpark i Vänö arkipelag söder om Yxskär.

Karta över Skärgårdshavets nationalpark

Sjökortsserien D, Åbolands skärgård
Åland Åboland turist- och cykelkarta 1: 200 000.

Forstyrelsens Utflyktskarta

 
   

Anmärkningar

Stugan lämpar sig för sommarbruk. Man kan inte elda i stugan.

Stugan är i dålig skick och det finns ingen toalett eller eldplats på holmen.

Det finns ingen möjlighet att få dricksvatten på skäret.

På skäret går får på bete, så sällskapsdjuren bör ovillkorligen hållas kopplade.

Mobiltelefonens hörbarhet
 

Avfallshantering

Det finns inget avfallskärl vid stugan. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Kusten Naturtjänster.
Tilläggsinformation: tfn 0206 39 4620 eller rannikko(at)metsa.fi.