Gärskär, ödestuga

Typ

Ödestuga, 2 pers

Läge, karta och allmän beskrivning

Västra Finland, Väståboland, Skärgårdshavets nationalpark

Gärskär, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 49.9449' lon: 22° 02.2208'  ETRS-TM35FIN: N: 6643169 E: 221949

 

Omålad ödestuga i trä. Framför stugan finns en bord och bänkkombination och i bakgrunden lövträd.

Den före detta fiskarstugan som byggts på 1800-talet är belägen på Gärskär, i södra delen av samarbetsområdet för Skärgårdshavets nationalpark i Vänö arkipelag söder om Yxskär.

Karta över Skärgårdshavets nationalpark

Sjökortsserien D, Åbolands skärgård
Åland Åboland turist- och cykelkarta 1: 200 000.

Forstyrelsens Utflyktskarta.fi

     

Anmärkningar

Stugan lämpar sig för sommarbruk. Man kan inte elda i stugan.

Stugan är i dålig skick och det finns ingen toalett eller eldplats på holmen.

Det finns ingen möjlighet att få dricksvatten på skäret.

På skäret går får på bete, så sällskapsdjuren bör ovillkorligen hållas kopplade.

Mobiltelefonens hörbarhet
 

Avfallshantering

Det finns inget avfallskärl vid stugan. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster.

Kundtjänst

Finlands naturcentrum Haltia, tel 040 163 6200 , info(at)haltia.com. 

 

 

Användningsregler för ödestugor

Läs användningsregler för ödestugor.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Gärskär ödestugas karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer