Hämeaho, ödestuga

Stugan är belägen i närheten av gränszonen öster om Juntusranta - Hossa -vägen (nr. 843), 800 m sydost om Pahkalampis östra spets, på stranden av en liten tjärn. Ödestugan är en gammal gränsbevakningsstuga.

Typ

Ödestuga, 6 pers.

Läge

Kajanaland, Suomussalmi, Itärajan retkeilyreitti vandringsled och Itärajan retkeilyreitti vinterled.

Kartor

  • Hossa-Martinselkonen friluftskarta 1:50 000
  • Grundkarta 1:20 000 nr. 4513 09
  • Utflyktskarta.fi

Koordinater

Hämeaho, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 16.0819' lon: 29° 35.2982'  ETRS-TM35FIN: N: 7240805 E: 620804

Utrustning

  • Kamin.

Anmärkningar

Avfallshantering

Var och en ansvarar för att föra bort sitt eget avfall från terrängen och till sortering. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland, Suomussalmi.
Tilläggsinformation tfn 0400 192 612.

Användningsregler för ödestugor

Läs användningsregler för ödestugor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Hämeaho stugas karta i Utflyktskarta.fi.

 

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer