Kalla, ödestuga

Ödestugan i den gamla fiskebasen i södra ändan av Selkä-Sarvi. Stugan har gjorts mindre på 1940-50-talet. Knutarna i den fiskestuga som byggdes på 1800-talet har murknat bort.

Typ

Ödestuga, 2 pers.

Läge

Södra Lappland, Kemi, Bottenvikens nationalpark.

Kartor

  • Terrängkarta nr 2532 03
  • Sjökortsserie G (Bottenviken) 1:50 000
  • Utflyktskarta.fi

Koordinater

Kalla, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 36.3990' lon: 24° 11.9313'  ETRS-TM35FIN: N: 7278941 E: 370944

Utrustning

En liten spis.

Anmärkningar

  • På 1 km:s avstånd i utfärdshamnen i norra ändan av holmen finns en bastu, som är i allmänt bruk.
  • Stugan kan inte värmas tillräckligt för att kunna användas vintertid.
  • Man bör ta med sig dricksvatten. Vattnet i brunnen på gården kan inte användas.
  • Holmens stränder är grunda och steniga, så det rekommenderas att man tar i land 1 km längre bort i utfärdshamnen i öns norra ända.
  • I närheten ligger fiskebasens byggnader.
  • Det är förbjudet att ta med sig sällskapsdjur i stugan.
  • Mobiltelefonens hörbarhet.

Avfallshantering

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster.

Tilläggsinformation Limingovikens naturum, telefon 0206 39 6059 (Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min  + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).)

Användningsregler för ödestugor

Läs användningsregler för ödestugor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kalla ödestugans karta i Utflyktskarta.fi.

 

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer