Kokko, hyresstuga

Hyresstuga, 4 personer, ca 30 m².

Bokning

Bokningar mottas via Eräluvat-webbutiken (eraluvat.fi).

Stugan går att hyra under perioden 15.5.-2.7. och 21.8-1.10. Under vintern inga bokningar.

Bokningsläge

Boka via Eräluvat

Läge

Södra Lappland, Kemi kommun, Bottenvikens nationalpark.

Kokko, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 36.3938' lon: 24° 11.9709'  ETRS-TM35FIN: N: 7278930 E: 370974

Kartor

 • Utflyktskarta.fi
 • Grund-/terrängkarta numer 2532 03,
 • Kustkort nummer 59  1:50 000,
 • Sjökortsserie G (Bottenviken) 1:50 000

Pris

70€ / natt (pris inkl. moms 10%)

Nyckeln

Nycklarna finns i det kodade nyckelskåpet på väggen i Kokos stuga. Du kan få instruktioner om hur du får koden när du bokar.

Utrustning

 • Vedspis, gasspis, kärl.
 • På 1 km avstånd, i utfärdshamnen i öns norra ända, finns det en bastu som är i allmänt bruk.
 • Observera att det tar sin tid att värma upp stugan.
 • En ansvarsfull friluftsmänska lämnar varken skräp eller andra spår efter sig. Läsa mer om Skräpfritt friluftsliv.

Anmärkningar

 • Stugan går inte att värma upp tillräckligt för att kunna användas på vintern.
 • Man måste ta dricksvatten med sig till stugan. Vattnet i brunnen på gårdsplanen är obrukbart.
 • Öns stränder är grunda och steniga, så vi rekommenderar att man tar i land i utfärdshamnen i norra delen av ön, på 1 km avstånd från stugan.
 • I närheten finns en ödestuga och byggnader som hör till fiskebasen.
 • Det är inte tillåtet att ha sällskapsdjur i stugan.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Österbottens Naturtjänster, Uleåborg.

Tilläggsinformation 

Limingovikens naturum, telefon 0206 39 6059.

Bottenviken nationalparks karta

Användningsregler för hyresstugor

Läs användningsregler för hyresstugor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kokko hyrestugans karta i Utflyktskarta.fi.

 

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en skidåkare som plockar skräp från pisten.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer