Raatejärvi, hyresstuga

Hyresstuga, 4 pers.

Ej vinterunderhåll från Mäntyperä framåt.

Bokning

Uthyrningssäsong året runt.

Via webbutiken (eraluvat.fi)
Bokningsvillkor för Kuivajärvi hyrestugan. 

Raatejärvi hyresstuga finns vid Peuran polku -friluftsled, på norra stranden av Raatejärvi.

Bokningsläge

Boka via Eräluvat

Läge

Norra Österbotten, Reisjärvi, Etelä-Sydänmaa, Peuran polku.

Kartor

Utflyktskarta.fi

Pris

  • Uthyrningssäsong året runt.
  • 60€ / natt (pris inkl. moms 10%)

Nycklar

Nycklarna hämtas på och lämnas till K-market Reisjärvi, Kirkkotie 4, 85900 Reisjärvi, tfn 08 776 140.

Utrustning

  • Kamin
  • Bastu och brygga är i sambruk med ödestuga

Anmärkningar

  • Observera att det tar sin tid att värma upp stugan.
  • Dricksvattnet måste man ha med sig, tvättvatten kan man ta ur sjön.
  • En ansvarsfull friluftsmänska lämnar varken skräp eller andra spår efter sig. Läsa mera om skräpfritt friluftsliv.
  • Mobiltelefonens hörbarhet.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Österbottens Naturtjänster, Uleåborg.

Tilläggsinformation 

Limingovikens naturum, telefon 0206 39 6059.

Användningsregler för hyresstugor

Läs användningsregler för hyresstugor.

Bokningsvillkor

Läs stugornas bokningsvillkor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Raatejärvi hyreststugans karta i Utflyktskarta.fi.

 

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer