Raatejärvi, hyresstuga

22.3.2024
Undantagsvis kan reserverings- och hyresstugor som upprätthålls av Forststyrelsens Naturtjänster reserveras för 2025 först i början av november 2024. Tilläggsinformation

Hyresstuga, 4 pers.

Vinterunderhåll upp till Kuivajärvi parkeringplats.

Bokning

Uthyrningssäsong året runt.

Via webbutiken (eraluvat.fi)
Bokningsvillkor för Raatejärvi hyrestugan. 

Raatejärvi hyresstuga finns vid Peuran polku -friluftsled, på norra stranden av Raatejärvi.

Bokningsläge

Boka via Eräluvat

Läge

Norra Österbotten, Reisjärvi, Etelä-Sydänmaa, Peuran polku.

Kartor

Utflyktskarta.fi

Pris

 • Uthyrningssäsong året runt.
 • 70€ / natt (pris inkl. moms 10%)

Nycklar

Nycklarna till Raatejärvi hyresstugan finns i den låsta nyckellådan bredvid dörren. Koden till boxen kan du få när du betalar för bokningen.

Utrustning

 • Kamin
 • Bastu och brygga
 • Gasspis, kastruller, stekpanna, matkärl och bestick
 • Madrass, dynor och filtar för fyra personer
 • Sommarkök mellan stugan och bastun

Anmärkningar

 • Observera att det tar sin tid att värma upp stugan.
 • Dricksvattnet måste man ha med sig, tvättvatten kan man ta ur sjön.
 • Det finns en isbill i stugan som kan användas för att bryta sjöns islager vintertid för att få tvättvatten. Gör öppningen något bort från bryggan. På så sätt förblir strukturerna intakta.
 • En ansvarsfull friluftsmänska lämnar varken skräp eller andra spår efter sig. Läsa mera om skräpfritt friluftsliv.
 • Mobiltelefonens hörbarhet.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster.

Tilläggsinformation Limingovikens naturum, telefon 0206 39 6059 (Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min  + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).)

Användningsregler för hyresstugor

Läs användningsregler för hyresstugor.

Bokningsvillkor

Läs stugornas bokningsvillkor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Raatejärvi hyreststugans karta i Utflyktskarta.fi.

 

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer