Kuivajärvi, hyresstuga

Hyrestuga, 4 personer, 35 m².

Bokning

Uthyrningssäsong året runt.

Via Eräluvat-webbutiken (eraluvat.fi)
Bokningsvillkor för Kuivajärvi hyrestugan.

Rundtimmerstugan ligger på Kuivajärvis strand i ett skyddsområde för gamla skogar i Etelä-Sydänmaa i Reisjärvi.

Bokningsläge

Boka via Eräluvat

Läge

Norra Österbotten, Reisjärvi, Etelä-Sydänmaa, skyddsområde för gamla skogar.

Med bil

Från Teboil kör man 1,2 km åt Haapajärvihållet och viker av till höger till vägen Ylilestintie. Man kör 2,3 km längs denna väg och viker sedan av till vänster mot Mäntyperä (vägskylt: Mäntyperä 4). Sedan kör man 4 km längs denna väg och viker av i en T-korsning till vänster. Sedan kör man denna väg 0,5 km till en korsning där man tar av till höger (vägskylt: Kuivajärvi 7). Längs denna väg kör man rakt 7 km och efter en korsning där fortsätter vägen som Matoharjuntie, som man kör ytterligare 150 m.

Stugans parkeringsplats syns på ca 50 m avstånd i en uppförsbacke på högra sidan av vägen. Stugan ligger på Kuivajärvis strand bakom en ås, stugan syns sålunda inte från parkeringsplatsen.

Ej vinterunderhåll från Mäntyperä framåt.

Kartor

Pris

  • Uthyrningssäsong året runt.
  • 75 € / natt eller 450 € / vecka, midsommaren 300 €. (pris inkl. moms 10%)

Nyckeln

Nycklarna hämtas på och lämnas tillbaka till K-market Reisjärvi, Kirkkotie 4A, 85900 Reisjärvi, tfn 08 776140.

Utrustning

  • Uppvärmning med vedkamin, gasspis med ugn, gasbelysning, sängkläder för 5 personer och matkärl. Två våningssängar och en vanlig säng. Bastu i samma byggnad.
  • Observera att det tar sin tid att värma upp stugan.
  • Dricksvattnet måste man ha med sig, tvättvatten kan man ta ur sjön. På gården en eldplats, bord och bänkar, vedbod, utedass och hundkoja.
  • Brygga och båt vid stranden. Strandvattnet är djupt, gyttjebotten. Från bryggan når man bra vattnet för att simma.
  • En ansvarsfull friluftsmänska lämnar varken skräp eller andra spår efter sig. Läsa mera om skräpfritt friluftsliv.

Anmärkningar

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Österbottens Naturtjänster, Uleåborg.

Tilläggsinformation 

Limingovikens naturum, telefon 0206 39 6059.

Användningsregler för hyresstugor

Läs användningsregler för hyresstugor.

Bokningsvillkor

Läs stugornas bokningsvillkor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kuivajärvi hyresstygas karta i Utflyktskarta.fi.

 

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer