Instruktioner för att vistas och färdas i Isojärvi

Isojärvi nationalparks ordningsstadga (pdf, 306 kB, på finska, julkaisut.metsa.fi)

Studerande av en informationstavla. Bild: Pertti Heinonen

 

I Isojärvi nationalpark är det

tillåtet

begränsat

 • att göra upp öppen eld, vilket tillåts endast på de för ändamålet anvisade platserna. Då varning för skogsbrand (sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar) utfärdats får man endast göra upp eld i Kannuslahti kokskjul som är försedd med tak och fast rökkanal.  
 • att tillfälligt slå läger, vilket tillåts endast på de för ändamålet anvisade tältningsområden och i skärmskydd samt vid eldplatser och i deras omedelbara närhet,
 • att cykla, vilket tillåts endast på vägar och på stigen mellan Heretty och Lortikka och därifrån till Kalalahti.
 • att rida, vilket tillåts endast på vägar.  
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar om större evenemang.

förbjudet

 • Under barmarkstider är det förbjudet röra sig utanför lederna på områdena med tillträdesförbud vid Lortikanvuori och Latokuusikko. Under perioden 1.5 - 31.7 är det förbjudet att gå i land eller vistas på holmarna i Kaatselkä i sjön Isojärvi.
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada andra än matsvampar, träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda djur eller att förstöra deras bon
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned och förstöra friluftsanordningar.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Ta med matsäck och dricksflaska. I Herettys brunn är dricksvattnet gott och undersökt. 
 • Observera att det inte finns toalettpapper i toaletterna.
 • Lämpliga skor bör väljas enligt väder. Då man vid torrt väder vandrar längs kederna räcker det joggingskor – visserligen är lederna ställvis steniga, så terrängskor är mer praktiska.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:
 • Information om utrustning och säkerhet för kanotister: Turvallista melontaa (www.melontajasoutuliitto.fi, på finska) och Melontaopas (melonta.wasalab.com, på finska).

Högsäsong

 • De populäraste tidpunkterna för friluftsliv är vår- och höstveckoslut samt juli och augusti.

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då skogs- och gräsbrandsvarning är i kraft är det endast tillåtet att göra upp eld på täckta eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarkstugornas och i andra stugors eldstäder. Var mycket försiktig. Märk, att göra upp eld i dessa kan förbjudas lokalt.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!