Bekanta dig med den nya mobilguiden!

Mobila guiden för Kustö, Raseborg, Rapola och Skanslandet.

Mobilguiden (lightsonmobiili.fi) ger dig tilläggsinformation och nya synvinklar med hjälp av videos, bilder och annat innehåll. I terrängen kommer du direkt till guidens innehåll med hjälp av QR-koder och NFC-taggar. Guiden är webbläsarbaserad och fungerar i mobiltelefonen utan en separat applikation.

Från Skanslandet till Mjölö!

(Uppdaterad 15.5.2019)
Trafiken med vattenbussar till Skanslandet har börjat. I år sköts transporterna till Skanslandet av JT-line så som tidigare och av Suomen Saaristokuljetus. Suomen Saaristokuljetus färja fortsätter från Skanslandet till Mjölö och genom att köpa en förbindelsebiljett kan du besöka båda öarna på samma dag. Tidtabellen hittar du här. (www.suomensaaristokuljetus, på finska).

Skanslandet är stängt vardagar 19.8.-6.9.2019

(Uppdaterad 15.5.2019)
Utbyggnad av vattenledningsnät medför förändringar i Skanslandets öppettider. Arbetet med vattenledningsnätet på ön börjar i augusti. Skanslandet håller öppet som vanligt fram till 18.8. Efter det är hela ön avstängd för arbetet alla vardagar under perioden 19.8–6.9. Grävningsarbetet omfattar röjning av gamla sprängladdningar i marken. Av säkerhetsskäl har man valt att förbjuda all landstigning och vistelse på ön under röjningsarbetet. Vattenbussarna åker inte under dessa dagar, och gästhamnen håller stängt. Under veckosluten håller ön öppet som vanligt, och man övergår till dagliga öppettider från och med 7.9 fram till slutet av september.  
Vissa delar av ön kan vara avstängda eller begränsade under arbetet. Forststyrelsen meddelar närmare om dessa alltefter arbetets planering framskrider. Det nya vatten- och avloppssystemet förbättrar servicen på ön: nästa år kommer torrtoaletterna att utökas med vattentoaletter, och café- och restaurangservicen kan förbättras. Vattenledningsnätet på ön kopplas till HRM:s nät via ett stamrör som dras under havsbottnen.

 

Lämna engångsgrillarna hemma!

(Updaterad 15.5.2019)                                                                                                 

Av säkerhetsskäl är det förbjudet att göra upp öppen eld på Skanslandet så lämna engångsgrillarna hemma.