Samarbete med företag

Vill ditt företag tillbringa en rekreationsdag i ett naturskönt landskap i en nationalpark eller i ett annat skyddsområde? Alla gynnas av arbete som utförs i nationalparker och naturskyddsområden. 

Talkoarbetare poserar med räfsor i händerna. I bakgrunden en somrig skog.

Talkogruppen får njuta av helt andra uppgifter ute i naturen än på kontoret och sammanhållningen stärks. Samtidigt får det finländska naturvårdsarbetet flera hjälpande händer och företaget bär sitt samhällsansvar. Företagssamarbetet skräddarsys separat för alla enligt den tid som finns tillgänglig och objektet som ska skötas.

Blev du intresserad? Ta kontakt per e-post till vapaaehtoistoiminta(at)metsa.fi.