Venekari, raststuga

Raststuga.

Stugan finns i södra ändan av Venekari, ca 1,5 km sydväst om Konikarvo hamn i Rahja.

Läge

Norra Österbotten, Kalajoki, Rahja skärgård.

Kartor

  • Terrängkarta nr 2413 09
  • sjökortsserie G (Bottenviken) 1:50 000
  • Utflyktskarta.fi

Koordinater

Venekari, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 64° 12.2881' lon: 23° 39.9933'  ETRS-TM35FIN: N: 7124075 E: 338205

Utrustning

  • Kamin.

Anmärkningar

  • Dricksvatten bör tas med.
  • Det finns ingen brygga.
  • Det är förbjudet att ta sig med sällskapsdjur i stugan.
  • Mobiltelefonens hörbarhet.

Avfallshantering

Varje besökare ansvarar för att föra bort sitt avfall från området och till sortering. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster.

Tilläggsinformation Limingovikens naturum, telefon 0206 39 6059 (Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min  + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).)

Användningsregler för raststugor

Läs användningsregler för raststugor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Venekari raststugans karta i Utflyktskarta.fi.

 

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer