Reserveringskåta på Tykö nationalpark, stockkåta

11.4.2024
Nammalakuru ödestuga och reserveringsstuga är stängda för underhåll 3.-9.6.2024.
22.3.2024
Undantagsvis kan reserverings- och hyresstugor som upprätthålls av Forststyrelsens Naturtjänster reserveras för 2025 först i början av november 2024. Tilläggsinformation

En stor tjockåta och tallar bakom den.

 

Typ och storlek

Stockkåta, plats för grupper med cirka 50 personer max. 70 personer. Övernattning max. 15 personer.  

Läge, karta och allmän presentation

 

Södra Finland, Salo, Tykö nationalpark.

Tykö nationalparks reserveringskåta är belägen på norra sidan av Matildanjärvi sjön, nära Vicksbäckinlahti. Den närmaste parkeringsplatsen är Mikkossuo parkeringsplats, som är belägen 700 meter från kåtan. Vid behov kan servicekörning, guide med utrustning, samt matleveranser köras ända fram till kåtan.

Tykö reserveringskåta, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 13,049' lon: 22° 56,141' ETRS-TM35FIN: N: 6682567 E: 274887
 
Karta över Tykö nationalpark.

Friluftskarta över Tykö strövområde
1:20 000

Utflyktskarta.fi

 
 

Pris och bokning

Kåtans hyra är från 40 €/4 timmar.

Bokningar och upphämtning av nycklar sker från Tykö naturum (naturaviva.fi).  

 

Utrustning

Eldstad, bänkar längs väggarna, brädgolv. På gården finns torrtoalett och vedlider. Ingen vattenpost eller elektricitet.  

Anmärkningar

Man får inte ta sällskapsdjur till kåtan.

Det är förbjudet att röka inne i kåtan.

Mobiltelefonens hörbarhet
 
 
Vägbeskrivning och allmänna kommunikationer

Till kåtan kommer man från Mikkossuo parkeringsplats (skogsvägen precis före Matilda by om man kommer från Tykö-hållet, eller om man kommer från Matilda bys håll, genast efter byn till höger), och går resterande 700 m fram till kåtan.

Ett bra ruttförslag är också att börja utflykten från naturum och vandra de 2,3 kilometrarna längs stigen fram till kåtan.

Vainion liikenne (vainionliikenne.fi) trafikerar i närheten av Tykö natinalpark. Den närmsta hållplatsen är belägen i Matilda by, 2 km från nationalparken. Observera att det går få turer, speciellt under skolornas lov.

 

Avfallshantering

Vid Tykö nationalpark följer man principerna för skräpfritt friluftsliv, så det finns inget sopkärl vid kåtan. Avfallshanteringen sker självständigt: Var och en ansvarar för sitt eget skräp genom att hämta det från terrängen till återvinningsstationen vid Matildanjärvis parkeringsplats, eller genom att själv forsla bort det. Man kan lämna bioavfall i torrtoaletten och bränna brännbart skräp i eldstaden. Läs mera om ett skräpfritt friluftsliv.
 
 

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster, Tykö nationalpark.   

 

Bokningsvillkor

Läs stugornas bokningsvillkor.

Användningsregler för reserveringsstugor

Läs användningsregler för reserveringsstugor.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Tykö reserveringskåtas karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer