Stuorrávži, ödestuga (sk. Stuorraäytsi)

Typ

Ödestuga, 7 pers.

Läge och allmän beskrivning

Norra Lappland, Utsjoki kommun, Muotkatunturi ödemarksområde.

Stuorrávži, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 69° 14.1531' lon: 26° 02.5825'  ETRS-TM35FIN: N: 7680960 E: 462138
 

Stugan är belägen i västra ändan av fjälldalgången Stuorrávži, ca 800 meter väster om Stuorrávži-bäckens övre lopps bortersta tjärn.

Utflyktskarta.fi

Stugan lämpar sig för vinterbruk.

Utrustning

Kamin och gasspis.

Anmärkningar

Man får ta med sällskapsdjur in i stugan, men bara i det fall att de andra i stugan ger sin tillåtelse.

Mobiltelefonens hörbarhet.

Avfallshantering

Det finns en ekopunkt vid stugan, men besökare uppmanas att föra bort sitt avfall från terrängen.
Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster.
Tilläggsinformation Ivalo kundtjänst, tfn 0206 39 7701, och Övre Lapplands naturum Siida, tfn 0206 39 7740.
Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

Användningsregler för ödestugor

Läs användningsregler för ödestugor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Stuorrávži ödestuga karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer