Sireninkämppä, raststuga (så kallade Sirenin kämppä)

Typ

Raststuga

Läge, karta och allmän beskrivning

Södra Lappland, Rovaniemi, Kaihuanvaara

Sireninkämppä, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 66° 23.6556' lon: 26° 51.8922'  ETRS-TM35FIN: N: 7363863 E: 493961
 

Sireninkämppä är belägen sydost om Rovaniemi, på Kaihuanvaaras sluttning öster om sjön Iso-Kaihuajärvi. Man kan komma till stugan från en väg som går öster om Iso-Kaihuajärvi. Det går en vandringsled via stugan till Kaihuanvaara.

Karta över Kaihuanvaara och Kivalot, Yläkemijoki friluftskarta 1:50 000
Terrängkarta T434 Olkkajärvi 1:50 000
Utflyktskarta.fi

Stugan Sireninkämppä var tidigare en bas för Skogsforskningsinstitutets forskare på Kaihuanvaara forskningsområde.

Utrustning

Kamin

Anmärkningar

Nära stugan finns det en bäck, där man kan ta vatten. Vattenkvaliteten har dock inte undersökts.
Utanför stugan finns det en torrtoalett och en eldplats.
Man får ta med sällskapsdjur in i stugan, men bara i det fall att de andra i stugan ger sin tillåtelse.

Mobiltelefonens hörbarhet

Avfallshantering

Det finns inga avfallskärl vid stugan, så alla besökare för själva bort sitt skräp. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster. Tilläggsinformation Kundtjänst Pilke, tfn 0206 39 7820.

Användningsregler för raststugor

Läs användningsregler för raststugor.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer