Siperia, raststuga

Obs! Det finns ingen underhåll på stugan.

Typ

Raststuga

Läge, karta och allmän beskrivning

Södra Lappland, Rovaniemi, Kivalo forskningsskog.

Siperia, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 66° 20.6342' lon: 26° 39.7068'  ETRS-TM35FIN: N: 7358284 E: 484856
 

Siperia rastsuga är belägen söder om Vanttauskoksi, nordväst om Kotikivalo. Man kommer till stugan med bil längs en skogsbilväg som går runt Kotikivalo. Man tar av till skogsbilvägen från Rovaniemi - Kuusamo -vägen (nr 81) söder om Vanttauskoski. Vid stugan börjar Trädslags -naturstig.

Karta över Kaihuanvaara och Kivalot, Yläkemijoki friluftskarta 1:50 000
Terrängkarta T433 Piittisjärvi 1:50 000
Utflyktskarta.fi

Siperia stuga var tidigare bas för Skogsforskningsinstitutets forskare på Kivalo forskningsområde.

Utrustning

Kamin

Anmärkningar

Det finns ingen underhåll på stugan, vilket betyder t.ex. att inget ved levereras.

Nära stugan finns det en källa. Vi rekommenderar att man kokar vattnet om det används som dricksvatten.
Utanför stugan finns det en torrtoalett och en eldplats.
Man får ta med sällskapsdjur in i stugan, men bara i det fall att de andra i stugan ger sin tillåtelse.

Mobiltelefonens hörbarhet

Avfallshantering

Det finns inga avfallskärl vid stugan, så alla besökare för själva bort sitt skräp. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Lapplands Naturtjänster. Tilläggsinformation Kundtjänst Pilke, tfn 0206 39 7820

 

Användningsregler för raststugor

Läs användningsregler för raststugor.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en skidåkare som plockar skräp från pisten.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer