Ristiluoma, ödestuga

Ödestugan, som byggts om av en fiskestuga, är belägen norr om Juntusranta - Ahola -vägen (nr. 9169), ca 6 km väster om Myllylahti i Saarijärvi, på norra stranden av Risti-Luoma.

Typ

Ödestuga, 6 pers.

Läge

Kajanaland, Suomussalmi, Ristiluoma naturskyddsområde.

Kartor

  • Hossa - Martinselkosen friluftskarta 1:50 000
  • Grundkartblad 1:20 000 nr. 4513 03
  • Utflyktskarta.fi

Koordinater

Ristiluoma, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 16.5356' lon: 29° 13.7394'  ETRS-TM35FIN: N: 7241007 E: 604010

Utrustning

  • Kamin

Anmärkningar

Avfallshantering

Var och en ansvarar för att föra bort sitt eget avfall från terrängen och till sortering. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland, Suomussalmi.
Tilläggsinformation tfn 0400 192 612.

Användningsregler för ödestugor

Läs användningsregler för ödestugor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Ristiluoma stugas karta i Utflyktskarta.fi.

 

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer