Pyhävasa, ödestuga

Typ

Ödestuga, 6 pers

Läge, karta och allmän beskrivning

Västra Lappland, Kittilä kommun, söder om Lemmenjoki nationalpark

Pyhävasa, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 12.6198' lon: 25° 06.8170'  ETRS-TM35FIN: N: 7567508 E: 421866

Stugan är belägen söder om Ulvomaselkä, ca 2 km nedströms från Pyhäjärvi längd älven Kapsajoki på nordöstra stranden av älven.

Pallas-Yllästunturi nationalparks karta
Utflyktskarta.fi

Utrustning

En öppen spis. Det finns en torrtoalett och en eldplats utanför stugan.

Anmärkningar

Dricksvatten tas från älven. Man får ta med sällskapsdjur in i stugan, men bara i det fall att alla andra personer i stugan ger sin tillåtelse.

Ta med dig varma kläder, mat, dryck, kartor, kompass, orienteringsförmåga och tändstickor. Dimma eller en storm kan bildas inom några timmar. Ta även ditt eget toalettpapper.

Mobiltelefonens hörbarhet

Avfallshantering

Forststyrelsen följer principer för skräppfritt friluftsliv. Det förväntas att varje besökare för bort sitt eget skräp från terrängen. Det finns ekopunkter vid Yllästunturi, Pallastunturi och Fjäll-Lapplands naturum. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster.
Tilläggsinformation Yllästunturis naturum Kellokas, tfn 0206 39 7039

Användningsregler för ödestugor

Läs användningsregler för ödestugor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Pyhävasa ödestugas karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer