Puukkojärvi, ödestuga

Stugan har tidigare använts som bastu vid en skogshuggarstuga. Bastun har byggts om till en ödestuga, som är belägen i nationalparks mittparti på näset mellan Puukkojärvi och Suottajärvi, vid Laukkujärvileden och skidspåret samt Someros kanotled.

Typ

Ödestuga, 3 pers. 

Läge

Kajanaland, Suomussalmi, Hossa nationalpark.

Kartor

  • Hossa-Martinselkonen friluftskarta 1:50 000
  • Hossas vattenutflyktsled
  • Grundkartblad 1:20 000 nr. 4514 05
  • Utflyktskarta.fi

Koordinater

Puukkojärvi, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 29.4002' lon: 29° 25.1607'  ETRS-TM35FIN: N: 7265217 E: 611972

Utrustning

  • Kamin.

Anmärkningar

Avfallshantering

Var och en ansvarar för att föra bort sitt eget avfall från terrängen och till sortering. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster.

Tilläggsinformation Hossa naturum, tfn 0206 39 6041, 040 751 7221.

Användningsregler för ödestugor

Läs användningsregler för ödestugor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Puukkojärvi stugas karta i Utflyktskarta.fi.

 

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer