Palovartijan tupa, ödestuga

Palovartijan tupa ödestuga. Bild: Saara Airaksinen

Ödestugan har förr tjänat som bostad för brandvakt. Den finns på krönet av Pookivaara i Rokua, invid Keisarinkierros-vandringsled, ca 2 km söder om Hovi och skidstadion.

Typ

Ödestuga, 2 pers.

Läge

Norra Österbotten, Utajärvi, Rokua nationalpark

Stugan som byggdes år 1936 har tjänat som bostad för brandväkt fram till år 1975.

Kartor

Koordinater

Palovartijan tupa, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 64° 33.8711' lon: 26° 29.7029'  ETRS-TM35FIN: N: 7160018 E: 475801

Utrustning

  • Kamin.

Anmärkningar

Dricksvatten bör tas med. Kvaliteten på vattnet i gårdsplanens brunn har inte undersökts. Det är förbjudet att ta sig med sällskapsdjur i stugan.

Stugan är mycket liten och och sängärna är korta.

Mobiltelefonens hörbarhet

Avfallshantering

Varje besökare ansvarar för att föra bort sitt avfall från området och till sortering. Bl.a. på Rokua Outdoor's gård finns det en ekopunkt. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster.

Tilläggsinformation Limingovikens naturum, telefon 0206 39 6059 (Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min  + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).)

Användningsregler för ödestugor

Läs användningsregler för ödestugor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Palovartija ödestugas karta i Utflyktskarta.fi.

 

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer