Mádjohka, ödestuga (sk. Madjoki)

Typ

Ödestuga,  8 pers.

Läge, karta och allmän beskrivning

Norra Lappland, Utsjoki kommun, Kevo naturreservat.

Mádjohka, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 69° 42.3835' lon: 26° 41.0809'  ETRS-TM35FIN: N: 7733162 E: 487794.
 
Stugan är belägen i norra delen av naturreservatet på östra stranden av älven Davimuš Mádjjohsuorg-älvens (en av Mádjohkas utloppsgrenar) på den plats där Borgebeaskaavd-bäcken flyter samman med den.
 
 

En år 1964 byggd timmerstuga som är i gott skick.

Utrustning

Kamin och gasspis.

Anmärkningar

Man får ta med sällskapsdjur in i stugan, men bara i det fall att de andra i stugan ger sin tillåtelse.

Stugan får användas endast på vintern, dvs. 16.10. - 30.4 p.g.a. begränsningar gällande vistelse och färdsel i naturreservatet. Under tiden 1.4. - 30.4. bör man välja sin rutt till och från stugan så att man inte passerar ravinområdet öster om stugan, där det är förbjudet att vistas 1.4. - 15.6.

Mobiltelefonens hörbarhet.

Avfallshantering

Det finns en ekopunkt vid stugan, men besökare uppmanas att föra bort sitt avfall från terrängen.
Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster.
Tilläggsinformation Ivalo kundtjänst, tfn 0206 39 7701, och Övre Lapplands naturum Siida, tfn 0206 39 7740.
Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

Användningsregler för ödestugor

Läs användningsregler för ödestugor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Mádjohka ödestuga karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer