Lattunavaara, ödestuga

OBS! Det är förbjudet att älda i stugan.

Typ

Ödestuga, 2 pers

Läge, karta och allmän beskrivning

Östra Lappland, Savukoski

Lattunavaara, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 67° 43.2234' lon: 28° 43.2385'  ETRS-TM35FIN: N: 7512702 E: 572790

Stugan är belägen på Lattunavaaras krön norr om Ylimmäinen Kivijoki, som mynnar ut i Kemijoki.

Savukoski - Tuntsa friluftskarta 1:100 000
Terrängkarta U524 Tulppio 1:50 000
Utflyktskarta.fi

Utrustning

Kamin

Anmärkningar

Det är förbjudet att älda Lattunavaara ödestugans spis på grund av att skorstenen är i dålig skick och är inte säker. Äldning är också förbjudet i den gamla brandväktarstugan som Museiverket har restaurerat.

Bredvid ödestugan finns en stuga som Museiverket har restaurerat. Båda stugorna har fungerat som brandväktarstugor.
Man får ta med sällskapsdjur in i stugan, men bara i det fall att de andra i stugan ger sin tillåtelse. 

Mobiltelefonens hörbarhet

Avfallshantering

Besökarna uppmanas att föra bort sitt avfall från terrängen. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster.

Tilläggsinformation Pyhä-Luostos naturum Naava.

Användningsregler för ödestugor

Läs användningsregler för ödestugor.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer