Kumputunturi, historisk objekt

Typ

En gammal brandvaktsstuga, som nu är stängd på grund av dåligt skick. Nära leden som leder till fjället, längs skoterleden, finns en öppen kåta för vila.

Läge, karta och allmän beskrivning

Västra Lappland, Kittilä kommun

Kumputunturi, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 67° 43.3213' lon: 25° 33.6720'  ETRS-TM35FIN: N: 7512579 E: 439134 

Stugan är belägen på Kumputunturis krön, öster om Jeesiöjärvi by. Obs! Den gamla leden från Jeesiöjärvi by går genom privata marker. Leden syns på kartan men markägarna vill inte att den leden ska användas.

Vägbeskrivning till den officiella leden: Från Kittilä ta Kittilä-Sodankylä-väg nr 80 och fortsätt 26 km, vid Mustavaara sväng vänster till Haarakuusentie. Kör 1 km och sväng höger (det finns ingen skylt här). Kör 16 km tills en snöskoterled korsar vägen och på vänster finns det en skylt Kumputunturi 4 km. Där startar leden till Palkaskuru, och därifrån går leden upp till Kumputunturis krön. Leden är bristfälligt markerad.

Om två kilometer från ledens startpunkt finns det en bussvändplats. Vägen fortsätter till Vesmajärvi och Kiistalantie. Det finns en snöskoterled som följer till Kumputunturis krön.

Pallas-Yllästunturi nationalparks karta
Utflyktskarta.fi

Utrustning

Inga på fjälltoppen. Nära leden som leder till fjället, längs skoterleden, finns en öppen kåta för vila.

Anmärkningar

Ta med dig varma kläder, mat, dryck, kartor, kompass, orienteringsförmåga och tändstickor. Dimma eller en storm kan bildas inom ett par timmar. Ta även ditt eget toalettpapper.

Mobiltelefonens hörbarhet

Avfallshantering

Forststyrelsen följer principer för skräppfritt friluftsliv. Det förväntas att varje besökare för bort sitt eget skräp från terrängen. Det finns ekopunkter vid Yllästunturis naturum Kellokas. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster.
Tilläggsinformation Yllästunturis naturum Kellokas, tfn 0206 39 7039.  

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kumputunturi raststugas karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer