Koivukari, ödestuga

Ödestugan ligger i Koivukari, på Ryöppä ös sydvästra strand.

Typ

Ödestuga, 4 pers.

Läge

Norra Österbotten, Kalajoki, Rahja skärgård.  

Kartor

  • Terrängkarta 2413 09
  • sjökortsserie G (Bottenviken) 1:50 000
  • Utflyktskarta.fi

Koordinater

Koivukari, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 64° 12.4183' lon: 23° 38.3687'  ETRS-TM35FIN: N: 7124386 E: 336904

Utrustning

  • Kamin.

Anmärkningar

  • Dricksvatten bör tas med.
  • Det finns ingen brygga.
  • Det är förbjudet att ta med sig sällskapsdjur i stugan.
  • Mobiltelefonens hörbarhet

Avfallshantering

Varje besökare ansvarar för att föra bort sitt avfall från området och till sortering. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Österbottens Naturtjänster, Uleåborg.

Tilläggsinformation 

Limingovikens naturum, telefon 0206 39 6059.

Användningsregler för ödestugor

Läs användningsregler för ödestugor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Koivukari ödestugans karta i Utflyktskarta.fi.

 

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer