Särkänmaja, ödestuga

Stugan är en f.d. gränsbevakningsstuga, som är belägen i närheten av gränszonen, ca 8 km sydväst om Pirttivaara by, ca 1 km nordost om Särkkälampi, som är belägen sydväst om Särkkälamminsuo.

Typ

Ödestuga, 3 pers.

Läge

Kajanaland, Suomussalmi.

Kartor

  • Hossa-Martinselkonen friluftskarta 1:50 000
  • Grundkartblad 1:20 000 nr. 4513 07
  • Utflyktskarta.fi

Utrustning

  • Kamin.

Anmärkningar

Avfallshantering

Var och en ansvarar för att föra bort sitt eget avfall från terrängen och till sortering. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland, Kuusamo.
Tilläggsinformation tfn 040 162 6489.

Användningsregler för ödestugor

Läs användningsregler för ödestugor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Särkkä stugans karta i Utflyktskarta.fi.

 

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer