Juurikkajoki, ödestuga

Stugan ligger på Vuosankajärvis nordvästra strand, vid Juurikkajoki älvs mynning.

Typ

Ödestuga, 3 pers.

Läge

Kajanaland, Kuhmo.

Kartor

Koordinater

Juurikkajoki, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 64° 23.2283' lon: 29° 08.6631'  ETRS-TM35FIN: N: 7141900 E: 603417

Utrustning

  • Kamin.

Anmärkningar

Avfallshantering

Det finns en kompostbehållare vid stugan, men för övrigt tar varje besökare tar ansvar för sitt eget avfall genom att föra bort det från terrängen och till sortering. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.
Tilläggsinformation Kuhmos naturum Petola, tfn 0206 39 6380 och 040 825 6060.

Användningsregler för ödestugor

Läs användningsregler för ödestugor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Juurikkajokis läge i Utflyktskarta.fi.

 

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer