Gåshällän, hyrestuga

En hyresstuga av trä med två våningar i ett skärgårdslandskap i slutet av sommaren. På gården finns också två mindre byggnader.

Typ och storlek

Hyresstuga, 28 pers., fyra sovrum, kök och två matsalar
 

Läge, karta och allmän presentation 

Västra Finland, Österbotten, Närpes,

Hyresstugan, som är en restaurerad f.d. sjöbevakningsstation, ligger på Gåshällans klippiga ö alldeles vid havet.

Terrängkarta (1:50 000) nr N324,
Terrängkartor (1:20 000) nr 1241 03 och 1241 02,
Sjökortsserie F Kvarken, 1:50 000.

Utflyktskarta.fi

Pris och bokning

Priserna hittar du på föreningen
Naturstation Gåshällans (gashallan.fi)
sidor.

 

Utrustning

Inkvarteringsrum, kök (gashallan.fi)

Strandbastu för 5 personer (gashallan.fi)

Avfallshantering

Vid lotsstationen i Gåshällans norra ända finns det Sop-Sälle (pidasaaristosiistina.fi) avfallsterminal. 

Anmärkningar

Det är tillåtet att ta med sällskapsdjur till hyresstugan.

För att trygga fåglarnas häckningsro får man röra sig enbart längs de markerade stigarna under 1.5 - 15.7. 

Sällskapsdjur måste ovillkorligen hållas kopplade då man rör sig på ön. 

Uthyrning av en roddbåt 

Torrtoalett

På Grytskär mittemot finns det en 2,5 km lång naturstig,längs vilken det finns ett skärmskydd. 

Mobiltelefonens hörbarhet

Vägbeskrivning och allmänna kommunikationer

Gåshällans hyresstuga ligger i Närpes (narpes.fi) yttre skärgård, ca 10 km's avstånd längs vatten från (Rangsby) fiskehamn. 
Hyresstugan nås vattenvägen.

Med båt 

Information om bryggan (solrutten.fi)
En markerad farled leder till bryggan. 

Hyresstugan finns i katalogen över besökshamnar.

Gåshällan hyresstuga, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat:  62° 34.317' lon: 21° 2.862' ETRS-TM35FIN: N: 6952006 E: 194412

Den närmaste hamnen, dit man kommer med bil, är båthamnen som ligger i samband med Fagerö dansplats.
Från Närpes centrum kör man ca 20 km till Fagerö korsning norrut längs väg nr 673 (Närpes - Vasa). Från korsningen är det 1,3 km till båthamnen.
Det finns skyltning i korsningen.

Det finns en båtramp i hamnen.

Utflyktskarta.fi

Med allmänna fortskaffningsmedel

Strandlinjetrafikens bussar (strandlinjetrafik.fi)
trafikerar vardagar längs landsväg nr 673 mellan Vasa och Närpes.

Om båttransporter till Gåshällan kan man göra förfrågningar av föreningen Naturstation Gåshällan (gashallan.fi)

Ansvarig för underhåll

Föreningen Naturstation Gåshällan (gashallan.fi)
ansvarar för underhållet.

 

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en skidåkare som plockar skräp från pisten.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer