Gåshällän, hyrestuga

22.3.2024
Undantagsvis kan reserverings- och hyresstugor som upprätthålls av Forststyrelsens Naturtjänster reserveras för 2025 först i början av november 2024. Tilläggsinformation

En hyresstuga av trä med två våningar i ett skärgårdslandskap i slutet av sommaren. På gården finns också två mindre byggnader.

Typ och storlek

Hyresstuga, 28 pers., fyra sovrum, kök och två matsalar
 

Läge, karta och allmän presentation 

Västra Finland, Österbotten, Närpes,

Hyresstugan, som är en restaurerad f.d. sjöbevakningsstation, ligger på Gåshällans klippiga ö alldeles vid havet.

Terrängkarta (1:50 000) nr N324,
Terrängkartor (1:20 000) nr 1241 03 och 1241 02,
Sjökortsserie F Kvarken, 1:50 000.

Utflyktskarta.fi

Pris och bokning

Priserna hittar du på föreningen
Naturstation Gåshällans (gashallan.fi)
sidor.

 

Utrustning

Inkvarteringsrum, kök (gashallan.fi)

Strandbastu för 5 personer (gashallan.fi)

Avfallshantering

Vid lotsstationen i Gåshällans norra ända finns det Sop-Sälle (pidasaaristosiistina.fi) avfallsterminal. 

Anmärkningar

Det är tillåtet att ta med sällskapsdjur till hyresstugan.

För att trygga fåglarnas häckningsro får man röra sig enbart längs de markerade stigarna under 1.5 - 15.7. 

Sällskapsdjur måste ovillkorligen hållas kopplade då man rör sig på ön. 

Uthyrning av en roddbåt 

Torrtoalett

På Grytskär mittemot finns det en 2,5 km lång naturstig,längs vilken det finns ett skärmskydd. 

Mobiltelefonens hörbarhet

Vägbeskrivning och allmänna kommunikationer

Gåshällans hyresstuga ligger i Närpes (narpes.fi) yttre skärgård, ca 10 km's avstånd längs vatten från (Rangsby) fiskehamn. 
Hyresstugan nås vattenvägen.

Med båt 

Information om bryggan (solrutten.fi)
En markerad farled leder till bryggan. 

Hyresstugan finns i katalogen över besökshamnar.

Gåshällan hyresstuga, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat:  62° 34.317' lon: 21° 2.862' ETRS-TM35FIN: N: 6952006 E: 194412

Den närmaste hamnen, dit man kommer med bil, är båthamnen som ligger i samband med Fagerö dansplats.
Från Närpes centrum kör man ca 20 km till Fagerö korsning norrut längs väg nr 673 (Närpes - Vasa). Från korsningen är det 1,3 km till båthamnen.
Det finns skyltning i korsningen.

Det finns en båtramp i hamnen.

Utflyktskarta.fi

Med allmänna fortskaffningsmedel

Strandlinjetrafikens bussar (strandlinjetrafik.fi)
trafikerar vardagar längs landsväg nr 673 mellan Vasa och Närpes.

Om båttransporter till Gåshällan kan man göra förfrågningar av föreningen Naturstation Gåshällan (gashallan.fi)

Ansvarig för underhåll

Föreningen Naturstation Gåshällan (gashallan.fi)
ansvarar för underhållet.

 

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer