Uurrekarkia, ödestuga

Uurrekarkia ödestugan har tagits ur bruk då den är i dåligt skick. De närliggande ödestugorna Taatsi och Paaraskalla fortsätter att tjäna vandrarna. Taatsi ödestuga stuga har renoverats 2021. Paaraskalla ödestuga är endast ett väderskydd, det finns ingen kamin eller uppvärmningsmöjlighet. (Uppdaterad 23.2.22024)

Användningsregler för ödestugor

Läs användningsregler för ödestugor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Uurrekarkia stugas karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer