Instruktioner för att vistas och färdas i Kevo

I Kevo naturreservat är det

begränsat

 • att röra sig: det är tillåtet att endast röra sig på de utstakade lederna, på fjällområdet 1 maj - 15 oktober och på ravinområdet 15 juni - 15 oktober. På vintern är det fritt tillåtet att skida på fjällområdet 16 oktober - 30 april och på ravinområdet 16 oktober - 31 mars.
 • att göra upp öppen eld och slå läger, vilka tillåts endast på de för ändamålet anvisade platserna.

Fjällvråklens avkomlingar. Foto: Matti Mela

förbjudet

 • att röra sig på ravinområdet 1 april - 15 juni
 • att plocka bär och svamp
 • att meta och pilka
 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand har utfärdats
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att ta eller skada svampar, träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att köra motorfordon eller cykla
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Observera förhållningsreglerna.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Kevo naturreservat område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.

 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Bild: Tuija Kangasniemi

En miljövänlig vandrare

Utrustning och säkerhet

 • Kevo är ett tätt krävande utflyktsmål, så utrustningen bör vara i sin ordning. Eftersom det är frågan om ett fjällområde, rekommenderas det i utrustningen särskilt bör ingå stadiga skor och varma och vindtäta kläder. Man bör ha tält med sig, eftersom det endast finns två ödestugor på området.
 • Kom ihåg, att man måste vada över Kevojoki tre gånger och Fiellujoki en gång. För vadandet bör man förbereda sig med lätta gummibottnade tossor, med vilka man får bättre grepp om bottnet.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Friluftslivets ABC:

Bild: Kirsi Luonuankoski

Högsäsong

 • Man bör reservera 3 - 4 dagar för färden.
 • Den bästa tiden för höstbrand (ruska) är oftast första hälften av september. Kevo forskningsstations grundare, Åbo universitets professor Paavo Kallio, definierade på sin tid att höstbranden börjar i Kevo den 10 september kl. 14.00. Från detta datum kan tidpunkten variera med 5 dygn framåt eller bakåt.

Hundar

 • Det är förbjudet att låta hundar, katter och andra djur lösa i naturskyddsområdet. Keldjur får följa med på stigarna bara de är kopplade. I parkens ödestugor är det förbjudet att ta keldjur inomhus.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!