Kommunikationer

Aulanko naturskyddsområde ligger i Tavastehus stad, ungefär fyra kilometer från centrum. Aulanko är lättillgängligt med såväl allmänna fortskaffningsmedel som egen bil.

Med bil

  • Det finns vägskyltning till Aulanko från såväl Helsingfors - Tammerfors -motorväg (riksväg nr 3) som från Åbo - Lahtis -riksväg (nr 10).
  • På naturskyddsområdet går en enkelriktad, asfalterad ringväg, där det är tillåtet att köra med bil kl. 8-23. Längs ringvägen finns det fem parkeringsplatser. Det är inte underhållna på vintern.

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

  • På ringvägen i naturskyddsområdet finns det fem parkeringsplatser. Parkeringsplatserna och informationstavlorna är markerade på kartan.

Kartor

Elektroniska kartor

 

Övriga kartor

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkarta M413, 1:50 000, Tavastehus 2005. Kartan kan köpas från Karttakeskus och från Lantmäteribyråer.
  • Grundkarta M4131, 1:25 000, Tavastehus, 2008. Kartan kan köpas från Karttakeskus och från Lantmäteribyråer.
  • Terrängkarta nummer 2131 09, 1:20 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus och från Lantmäteribyråer.
  • Orienteringskarta Aulanko 2005, 1:10 000. Förfrågningar om kartor kan riktas Södra Finlands lantmäteribyrå.
  • Karta över Aulanko stigar (pdf). Kartan hittas här (hameenlinna.fi, på finska)

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Aulankos karta i Utflyktskarta.fi.