Bottenvikens öars läge i Finland

Norra Österbotten och Lappland
Kemi (www.kemi.fi, på finska), Simo (www.simo.fi, på finska), Ijo (www.ii.fi, på finska), Uleåborg (www.ouka.fi), Karlö (www.hailuoto.fi, på finska)

Landareal 8 km²

Området Bottenvikens öar och holmar består av tiotals öar och holmar som ligger ganska långt från varandra på det långa kustområdet mellan Uleåborg och Kemi, närmare bestämt mellan Karlö och Bottenvikens nationalpark. Många av dessa öar har fungerat, och fungerar fortfarande, som baser och landmärken för fiskare, och det har byggts serviceanläggningar på dem med tanke på dem som färdas till sjöss.

Bottenvikens öar och holmar lämpar sig för båtutflykter på en till ett par dagar, och de öar och holmar som ligger närmast kusten är på vintern populära utflyktsmål bland skidåkare. På de öar som man lättast når, nämligen Röyttä i Ijo och Satakari, vårdas gamla betes- och hagmarker.

Öarna i yttre skärgården är i huvudsak karga och steniga fågelöar och -skär, medan holmarna närmare fastlandet är frodigare och mer skogbevuxna. Områdets rika fågelfauna är värd att bekanta sig med.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/bottenvikensoarochholmar.

Kundtjänst

Liminganlahti naturum
Tfn 0206 39 7007
liminganlahti(at)metsa.fi

Se anvisning: Med båt till Bottenvikens öar och holmar

Utflyktskarta.fi: Bottenvikens öar och holmar