Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Suvasvesi. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (www.metsa.fi), då de verkar inom Suvasvesi strandskyddsområde.

  • Eräpaimen (www.erapaimen.fi, på finska)
    • Båttransporter samt guidnings-, måltids- och inkvarteringstjänster.