Kartor över och kommunikationer till Dagmarsparken

Kommunikationer

Adress: Leksvallvägen 300, 10660 Ekenäs. Dagmarsparken ligger sydväst om Ekenäs centrum, på östra sidan av Hangö udd. Parken ligger cirka 10 km från Ekenäs centrum.

 

 

Med allmänna kommunikationer

  • Närmaste busshållplats finns vid Hangövägen nr 25 vid korsningen med Leksvallvägen. 
  • Från hållplatsen vid Leksvallvägen är det 3 km till parkeringsområdet. Dagliga bussturer från Helsingfors till Hangö. 

Med bil

Från centrum kör man längs väg nr 25 mot Hangö. Efter cirka 7 km viker man av till vänster på Leksvallvägen. Kör cirka 3 km längs Leksvallvägen till parkeringsområdet på vänstra sidan av vägen.   

Parkeringsområde invid bilväg. I bakgrunden skog.

Med båt

Man kan också komma till Dagmarsparken med båt, eftersom parken ligger vid farleden in till Ekenäs. Det är tillåtet att ta i land vid bryggan tillfälligt under dagtid. Övernattning är förbjuden.

Bryggans koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 56.5819 lon: 23° 22.7169'  ETRS-TM35FIN: N: 66637538 E: 307909. Koordinaterna meddelas enligt koordinatsystemet WGS-84 (i formen grader, minuter och decimalminuter) och plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN.

 

Kartor

Elektroniska kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Dagmarsparkens karta i Utflyktskarta.fi.