Reposuo myrskyddsområde

Fotvandring Fågelskådning Bär- och svampplockning Gruppguidning Terrängskidning Skidning på underhållna skidspår Fiske

Reposuos läge i Finland.Östra Finland, Norra Karelen
Lieksa (www.lieksa.fi, på finska)
Areal 9 km²
Området förvaltas av Forststyrelsen.

Reposuo, som är beläget nära Pankakoski tätort, är tack vare fågelfaunan ett värdefullt naturobjekt som hör till myrskydds-programmet. Där kan man lätt följa med fåglarnas häckningsbestyr eller flyttfåglarnas besök. Mångfalden i Norra Karelens myrnatur syns tydligt i Reposuo.

På Reposuo-området varierar landskapet överraskande från öppna mossar till åsryggar och sjöns strandvyer. Under en dagsutflykt kan man rikta sitt intresse mot såväl olika fågelarter som myrnaturens variation eller t.ex. bärplockning. På myrarna gläds man på försommaren av roslingarnas skönhet och på senhösten av tranbärens röda färg. Det går utmärkt utan störningar att iaktta naturen från Ulkkajokis naturtorn och utsiktsavsats samt från Ketunlenkki friluftsled.

Denna sidans webbadress är www.utinaturen.fi/reposuo

Kundtjänst

Kolis naturum Ukko
Tfn 0206 39 5654
ukko(at)metsa.fi

Forststyrelsens riksomfattande kundtjänstnummer 0206 39 4020

Se anvisning: Med allmänna kommunikationer till Reposuo

Se anvisning: Med bil till Reposuo

Utflyktskarta.fi: Reposuo