Kartor över och kommunikationer till Uddskatan 

Uddskatans och Tulluddens naturskyddsområden ligger i spetsen av Hangö udd, sydväst om Hangö stadsområde. På området är det endast tillåtet att röra sig längs markerade leder.

Kommunikationer

Med bil

  • Man kan köra till Hangö längs Hangö-Hyvingevägen (riksväg nr 25). Vägen byter namn till Sandövägen i stadsområdet. Genom att köra genom Hangö längs Esplanaden kommer man till parkeringsplatsen vid Frihamnen 1. Från parkeringen är det ca 400 meter till naturstigens början.

Med allmänna kommunikationer

Med cykel

  • Hangö udd och naturobjekten på dess södra kust, såsom Täktom, är utmärkta mål för cykelutflykter. En rutt som är sevärd följer Hangö stads strandvägar. Mera information om vackra cyckelrutter i regionen hittar ni här (tourism.hanko.fi).

Lämpliga startpunker

  • Naturskyddsområdets parkering är belägen i norra delen av Frihamnen (Frihamnen 1, Hangö). Till naturstigens början är det ca 400 meter från parkeringsplatsen.

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. 
  • Terrängkarta K343, 1:50 000. 
  • Terrängkarta nummer 2011 05, 1:20 000. 
  • Nyland vägkarta, 1:150 000, 2011. 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Uddskatans karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.